Příklad

1/ načtěte z klávesnice jméno souboru a otevřete jej pro zápis 

2/ načtěte z klávesnice 3 čísla a zapište je do souboru

3/ rozhodněte, zda mohou být stranami trojúhelníka

4/ výsledek vypište na obrazovku a zapište do souboru

5/ body 2/ až 4/ opakujte 3x