Školení z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice dle § 19 zákona č. 250/2021 Sb. a NV č. 194/2022 Sb.